PERFECT ENOUGH

UTBILDNING.UTVECKLING.

EKONOMI

MAKE MONEY | $

Sätt ord på nuläget innan det är för sent att agera.

Vi gör en snabbanalys av var ditt företag är idag, vilka utmaningar ni står inför och vad ni har för ambitioner framåt. Det kan till exempel handla om stöttning kring era digitala verktyg för inlärning eller en workshop i verksamhetsutveckling.

När vi fått grepp om vart du vill ta dig arbetar vi fram ett enkelt förslag i vilka verktyg du kan ha nytta av för framtiden eller var du skall börja för att komma igång med din process.

Via mail eller telefon gör vi slutligen en avstämning för att höra om du vill bolla något eller har frågor. Det är sedan inget krav på att du skall ta hjälp av oss men vi blir självklart glada om vi är rätt samarbetspart.

0- 2 500 kr

MÖTE 1
1,5 TIM KONSULTATION 1900:-

 • Tankesätt och attityder
 • Behov
 • Relationer
 • Inre och yttre motivation
 • Problem och blockeringar

MÖTE 2
2 TIM KONSULTATION 2500:-

 • Kommunikationsstil
 • Medvetet ledarskap
 • Konflikthantering
 • Ökad arbetsglädje
 • Tidsplanering

MÖTE 3
40 MIN KONSULTATON 0:-

 • Idealiska resultat
 • Handlingskraft
 • Motivation
 • Nya tankar
 • Rutiner
 • Lönsam kreativitet

Kontakta oss på hej@perfectenough.se

RELATIONER

LEDARSKAP

Vi hjälper individ, grupp och organisation att ta sig från A till Ö.

För att prestera bättre hjälper vi ledare och företag att hitta verktyg och rutiner. Exempel på uppdrag vi stöttat i är att utbilda i kommunikation, feedback, mötesmetodik och det individuella ledarskapet. Oavsett vilket mål du har med att anlita oss så kan vi stötta dig med en konkret handlingsplan

Genomtänkta och konkreta mål ökar dina chanser att lyckas.

Att leda dig själv kan hjälpa dig mycket i ditt liv, dina relationer, din karriär och ditt eget välmående. Första steget är att acceptera den du är och därefter sortera bort allt det du inte vill vara.

 

LÄS MER

Inre trygghet och egenvärde är något som man kontinuerligt måste öva på. Starka händelser i livet eller stress kan förminska oss och vi kan hamna på platåer där vi inte orkar med att reda ut vad saker och ting egentligen består av.

Vissa saker kan du inte förändra men genom att använda din kreativitet kan du komma på nya vägar som leder till välmående och du slipper fastna i din bekvämlighetsbubbla eller känna dig missnöjd. Rutiner, självreflektion och insikt är A och O för ditt självledarskap.

Vill du snabbt komma ur jobbiga situationer på arbetet, boosta din självkänsla eller ha en hög energinivå som är sprungen ur glädje så är enklaste vägen dit att känna till dina värderingar och de sanningar du lever utefter. 

LÄS MER UNDER VÅRA PROGRAM

Det är nämligen de som påverkar dina beteenden och styr dina beslut. När du utvecklar din personliga ledarstil kan du påverka din omgivning på ett mer meningsfullt vis och indirekt stärka din roll i gruppen.

Medvetenhet ger kraft och riktning. Det behöver inte vara så svårt att komma vidare som många tror.

Vill du bli kontaktad? Maila oss på hej@perfectenough.se

HÄLSA

LIVSSTIL | MINDSET

Bli en framtidsskapare genom hälsosamma rutiner.

Ditt mindset påverkar din mentala och fysiska hälsa på många sätt. Den kan stärka dig och ge energi men det kan även skapa negativa tankar och rutiner som kan vara svåra att ta sig ur.

LÄS MER OM VÅR WORKSHOP I GOAL MAPPING OCH VISION BOARD

Hur du talar till dig själv och vilka tankar du omger dig med kan vara det som avgör hur du orkar leva ditt liv.

Våra produkter ger dig nycklar till att utforska och uppleva ett välmående som ger livskraft och livslust.

LÄS MER

Vill du ha vårt nyhetsbrev och uppdateringar om våra event eller kanske tips och råd om var du hittar fler kunniga ? Maila oss på hej@perfectenough.se

UTBILDNING

UTVECKLING

Av oss kan du få hjälp med din ledarstil, kommunikation internt och externt. Ditt personliga varumärke, affärsutveckling och en plan för digitalt lärande.

Våra kunder återfinns inom branscher som retail, bygg, fastighet, finans, statliga myndigheter, kommuner, landsting, media, besök- och kulturnäringen.

MAKE MONEY | $

Sätt ord på nuläget innan det är för sent att agera.

Vi gör en snabbanalys av var ditt företag är idag, vilka utmaningar ni står inför och vad ni har för ambitioner framåt.

När vi fått grepp om vart du vill ta dig arbetar vi fram ett enkelt förslag i vilka verktyg du kan ha nytta av för framtiden eller var du skall börja för att komma igång med din process.

Via mail eller telefon gör vi slutligen en avstämning för att höra om du vill bolla något eller har frågor. Det är sedan inget krav på att du skall ta hjälp av oss men vi blir självklart glada om vi är rätt samarbetspart.

0- 2 500 kr

MÖTE 1
1,5 TIM KONSULTATION 1900:-

 • Tankesätt och attityder
 • Behov
 • Relationer
 • Inre och yttre motivation
 • Problem och blockeringar

MÖTE 2
2 TIM KONSULTATION 2500:-

 • Kommunikationsstil
 • Medvetet ledarskap
 • Konflikthantering
 • Ökad arbetsglädje
 • Tidsplanering

MÖTE 3
40 MIN KONSULTATON 0:-

 • Idealiska resultat
 • Handlingskraft
 • Motivation
 • Nya tankar
 • Rutiner
 • Lönsam kreativitet

Kontakta oss på hej@perfectenough.se

LEDARSKAP

Vi hjälper individer och företag att ta sig från A till Ö.

För att prestera bättre hjälper vi ledare och företag att hitta verktyg och rutiner. Oavsett vilket mål du har med att anlita oss så kan vi stötta dig med en konkret handlingsplan

Genomtänkta och konkreta mål ökar dina chanser att lyckas.

Att leda dig själv kan hjälpa dig mycket i ditt liv, dina relationer, din karriär och ditt eget välmående. Första steget är att acceptera den du är och därefter sortera bort allt det du inte vill vara.

 

LÄS MER

Inre trygghet och egenvärde är något som man kontinuerligt måste öva på. Starka händelser i livet eller stress kan förminska oss och vi kan hamna på platåer där vi inte orkar med att reda ut vad saker och ting egentligen består av.

Vissa saker kan du inte förändra men genom att använda din kreativitet kan du komma på nya vägar som leder till välmående och du slipper fastna i din bekvämlighetsbubbla eller känna dig missnöjd. Rutiner, självreflektion och insikt är A och O för ditt självledarskap.

LÄS MER UNDER VÅRA PROGRAM

Vill du snabbt komma ur jobbiga situationer på arbetet, boosta din självkänsla eller ha en hög energinivå som är sprungen ur glädje så är enklaste vägen dit att känna till dina värderingar och de sanningar du lever utefter.

Det är nämligen de som påverkar dina beteenden och styr dina beslut. När du utvecklar din personliga ledarstil kan du påverka din omgivning på ett mer meningsfullt vis och indirekt stärka din roll i gruppen.

Medvetenhet ger kraft och riktning. Det behöver inte vara så svårt att komma vidare som många tror.

Vill du bli kontaktad? Maila oss på hej@perfectenough.se

RING OSS (+46) 76-007 27 32

LIVSSTIL | MINDSET

Bli en framtidsskapare genom hälsosamma rutiner.

Ditt mindset påverkar din mentala och fysiska hälsa på många sätt. Den kan stärka dig och ge energi men det kan även skapa negativa tankar och rutiner som kan vara svåra att ta sig ur. 

LÄS MER OM VÅR WORKSHOP I GOAL MAPPING OCH VISION BOARD

Hur du talar till dig själv och vilka tankar du omger dig med kan vara det som avgör hur du orkar leva ditt liv. 

Våra produkter ger dig nycklar till att utforska och uppleva ett välmående som ger livskraft och livslust.  

LÄS MER

Vill du ha vårt nyhetsbrev och uppdateringar om våra event eller kanske tips och råd om var du hittar fler kunniga ? Maila oss på hej@perfectenough.se

Vi hjälper chefer och ledare
att bli bättre på vad de gör.

Med över 20 års erfarenhet av utbildning och rådgivning inom autentiskt ledarskap och digitalt lärande.

Jaquline Gyllenberg har fått mig att tänka i nya banor, se livet från ett annat perspektiv. Hennes klokskap och de modeller vi använt har givit mig en skjuts i rätt riktning.

Nya infallsvinklar hjälper mig i mina dagliga beslut och jag har därmed fått en bättre work-life balance.

Karin Källander

Kommunikationsspecialist